Kolejne formy wsparcia. Ruszyła Tarcza 8.0

 • finanse księgowość

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 wprowadziło najnowszy, ósmy w kolejności pakiet wsparcia dla przedsiębiorców – umownie zwany Tarczą 8.0. Warto bliżej przyjrzeć się przepisom zawartym w rozporządzeniu.

W skrócie nowe wsparcie składa się z czterech form pomocy tj.

 • dotacji w kwocie 5000 zł
 • świadczenia postojowego z ZUS
 • zwolnienia z opłacania składek ZUS
 • świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy

Przyjrzyjmy się bliżej warunkom na jakich można się starać o poszczególne formy wsparcia.

Dotacja 5000 zł

Jest to dotacja, która może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności. Pomocna w tym zakresie okaże się strona praca.gov.pl. Składamy za jej pośrednictwem wniosek PSZ-DBKDG. Środki przyznaje Starosta, czyli np. z Powiatowy Urząd Pracy. O dotację możemy starać się dwukrotnie lub trzykrotnie.

Dwukrotnie, jeśli

 • na dzień 30 listopada była prowadzona działalność gospodarcza
 • przeważający kod PKD to:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z

Trzykrotnie, jeśli

 • na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność
 • przeważający kod PKD to:
  49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Co trzeba zrobić by otrzymać dotację?

Należy wykazać co najmniej 40% spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Warto podkreślić, że dotacje z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wliczają się do limitu. Dotację w wysokości 5000 zł można otrzymać maksymalnie 3 razy. Termin na złożenie wniosku to 31 maja 2021 r.

Formy pomocy, Dziennik Gazeta Prawna, poradnik, 19-21.02.2021

Świadczenie postojowe z ZUS

Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł wypłacane z ZUS. O świadczenie można ubiegać się na stronie ZUS. Należy złożyć wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS. Postojowe można otrzymać jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie.

Jednokrotnie, jeśli

 • na dzień 30 listopada prowadzona była działalność gospodarcza
 • przeważającym kodem PKD było:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Dwukrotnie, jeśli

 • na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność gospodarczą
 • przeważającym kodem PKD było:
  91.02.Z

Trzykrotnie, jeśli

 • na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność gospodarczą
 • przeważającym kodem PKD było:
  49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

By otrzymać świadczenie należy wykazać co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy. Świadczenie otrzymane z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wlicza się do limitu.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Ósma odsłona Tarczy wprowadza możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za grudzień, styczeń i luty. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD. Wniosek o zwolnienie dostępny jest na stronie PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7.

Zwolnienie za styczeń będzie przysługiwać, jeśli

 • na dzień 30 listopada prowadzona była działalność gospodarcza
 • przeważającym kodem PKD było:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Zwolnienie za grudzień, styczeń i luty zostanie przyznane, jeśli

 • na dzień 30 listopada prowadzona była działalność gospodarcza
 • naszym przeważającym kodem PKD było:
  49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Komu przysługuje zwolnienie?

Należy wykazać co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Dodatkowym warunkiem jaki trzeba spełnić to wymóg zgłoszenia w ZUS jako płatnik na dzień 30 października 2020 r. Wnioski o zwolnienie w ramach Tarczy 8.0 składać można do 30 kwietnia 2021 r.

Ochrona miejsc pracy. Dofinansowanie dla pracowników

Tarcza 8.0 daje możliwość wnioskowania o świadczenie na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników. Świadczenie wynosi 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Dofinansowanie przysługuje co miesiąc przez 3 miesiące.  Łącznie będzie to zatem do 6000 zł na pracownika. Wniosek VIA-VOMPP dostępny jest na stronie praca.gov.pl. Środki przyznawane są z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Świadczenie dla pracowników będzie przysługiwać, jeśli

 • na dzień 30 listopada była prowadzona działalność gospodarcza
 • naszym przeważającym kodem PKD było:
  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A lub 79.12.Z

By  skorzystać ze zwolnienia należy wykazać co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Wniosek należy złożyć do 31 marca 2021 r. Świadczenie nie przysługuje, jeśli wykorzystaliśmy wszystkie 3 miesiące w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.

>>>Obejrzyj webinar o Tarczy Antykryzysowej 8.0<<<

Opracowano na podstawie materiałów inFakt.pl

 


Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski
michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl
tel. 519 300 648