Estoński CIT już od 2021 roku

 • kalkulator

W ostatnich dniach października 2020 r. Sejm przyjął wprowadzenie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych czyli tzw. estońskiego CIT. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu 2021 roku. Ustawa oczekuje teraz jedynie na podpis prezydenta. Z estońskiego CIT od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i którzy będą przeznaczać zysk na reinwestycje.

Dla kogo estoński CIT?

Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • nie posiadające udziałów w innych podmiotach,
 • zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • wykazujące nakłady inwestycyjne.

„Estoński” CIT – polskie warianty

Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach:

 • Pierwszy to „pełny” model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów.
 • W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

Aby utrzymać się w estońskim CIT, przedsiębiorca będzie też musiał notować wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat.

Główne cechy

Estoński CIT to:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak odrębnej rachunkowości podatkowej i minimum obowiązków administracyjnych,
 • opodatkowanie niższe niż obecnie,
 • prostota dzięki zastosowaniu zasad ustawy o rachunkowości.

Jest to nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Na czym polega?

Podatek zostanie odroczony do momentu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki.

Do kogo jest skierowany?

To rozwiązanie skierowane do:

 • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 100 mln zł. Kryterium przychodowe spełnia ok. 98% podmiotów,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Według szacunków, z rozwiązania ma skorzystać 200 tys. firm, ponad 90% aktywnie działających w Polsce CIT-owców. Estoński CIT to w przyszłym roku koszt dla budżetu w wysokości 5,6 mld zł.

Od 1 stycznia 2022 roku rząd planuje objąć tym rozwiązaniem także spółdzielnie socjalne.

Z estońskiego CITu korzysta się już w Estonii, na Łotwie oraz w Macedonii. Estoński CIT planuje się  wprowadzić także na Ukrainie.

Przeczytaj tekst projektu ustawy o estońskim CIT