Marcowe webinary – moc wiedzy o biznesie i zespołach

  • wspólna praca szkolenie

Zapraszamy do udziału w cyklu marcowych webinarów Centrum KLUCZ.  Będzie dużo o prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego i tworzeniu jego zespołu. Wszystkie spotkania odbędą się na platformie ZOOM. 

Dlaczego kompetencje miękkie są ważne?

Kiedy?: 23.03.2021 r. godz. 10:00-12:00

O czym będzie mowa?

  • Co kryje się za pojęciem kompetencje miękkie?
  • Dlaczego są one ważne w organizacji?
  • Jakie kompetencje są kluczowe?

Rekrutacja w organizacji: o czym należy pamiętać?

Kiedy?: 30.03.2021 r. godz. 10:00-12:00

O czym będzie mowa?

  • Na czym polega rekrutacja?
  • Jak ustalać kryteria i niezbędne kompetencje?
  • Ważne pytania – o co pytać na rozmowie?

Webinary poprowadzi

Anna Zajda-Czapińska Anna Zajda-Czapińska – Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doradca Zawodowy, Trener, Coach. Zajmuje się tematyka aktywizacji zawodowej i społecznej. Specjalizuje się w temacie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Interesuje się rynkiem pracy, zmianami, które na nim zachodzę oraz wpływem szeroko pojętej „pracy” na człowieka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Lubi seriale i książki z „fantastyką w tle”.


Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – z perspektywy przedsiębiorstw tradycyjnych

Kiedy?: 19.03.2021 r. godz. 12:30-14:30

O czym będzie mowa?

Sytuacje kryzysowe są nieodłącznym elementem życia przedsiębiorstwa. Czy będzie to globalny kryzys pandemii, czy remont parkingu przed sklepem. Skala oczywiście ma znaczenie, indywidualna specyfika też, ale pewne ogólne zasady obowiązują w każdym przypadku.

Jak, będąc Przedsiębiorstwem Społecznym, działać jak firma ekonomii tradycyjnej?

Kiedy?: 24.03.2021 r. godz. 14:00-16:00

O czym będzie mowa?

Przedsiębiorstwo społeczne i przedsiębiorstwo tradycyjne, w ogólnym opisie niewiele się różnią. Ich „spis treści” jest bardzo podobny. Rynek, produkcja, księgowość, marketing itd.

Ale diabeł siedzi w szczegółach, a właściwe pytanie brzmi – nie co, ale jak? Jak, będąc PSem, działać jak firma ekonomii tradycyjnej.

Informacyjno-kontrolne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

Kiedy?: 01.04.2021 r. godz. 09:00-11:00

Nadzór, kontrola, monitoring, controlling… wbrew pozorom to nie jest zbiór synonimów. Nadzór pilnuje żebyśmy kopali rów, kontrola sprawdza czy kopiemy ten rów, monitoring sprawdza, ile metrów rowu jest wykopane na godzinę, a controlling pyta, po co kopiemy ten rów. Informacyjno-decyzyjne aspekty prowadzenia firmy.

Webinary poprowadzi

Piotr Jerzy WypychPiotr J. Wypych – Naturalnym obszarem jego kompetencji są analizy finansowe, controlling, doradztwo finansowe, ale działał też w dziedzinach takich: jak strategia, sprzedaż, marketing, social media. Wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy spółek prywatnych i publicznych. Członek zarządów firm i rad nadzorczych spółek prywatnych i publicznych. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu Venture Capital i Private equity. Współpracował z ekspertami i doradcami szeregu instytucji finansowych i biznesowych w Polsce i za granicą. W Instytucie zajmuje się szeroko rozumianym Doradztwem Biznesowym (duże D i duże B!). Osiągnął wiek, w którym szereg rzeczy które go bawiły już przestały i intensywnie zastanawia się co teraz. Szczególnie, że z powodu Covida nie może przesiadywać w kawiarniach, uczyć się tanga czy chodzić do kina (najlepiej prowadzonego przez przedsiębiorstwo społeczne).


Do udziału w webinarach zapraszamy

  • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i osoby indywidualne z 7 powiatów woj. łódzkiego: łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, łaskiego, tomaszowskiego, rawskiego i opoczyńskiego, zduńskowolskiego,
  • przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców).

Jak się zapisać?

Aby dołączyć do spotkania należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Przed zarejestrowaniem na wydarzenie zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną: 

dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, łaskiego, tomaszowskiego, rawskiego i opoczyńskiego, zduńskowolskiego

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)

>>Wypełnij formularz rejestracyjny<<

WAŻNE: wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznacznie z automatycznym dopisaniem do listy uczestników. Zgłoszenia będą weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Udział w webinarach jest bezpłatny


Więcej informacji udziela

Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.