O ekonomii społecznej w cyklu Supermiasta i Superregiony 2040

  • Centrum KLUCZ

Gazeta Wyborcza w ramach projektu Supermiasta i Superregiony 2040 pyta ekspertów, polityków, społeczników o wyzwania, które stoją przed Łodzią i województwem łódzkim do 2040 roku. Na pytanie odpowiedział również Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

W tekście „Zamiast administrowania potrzebujemy przywództwa. I dialogu z łodzianami” wśród 7 wyzwań, przed którymi stoi nasz region Rafał Górski wymienia również rozwój ekonomii społecznej:

Jedną z cegiełek w budowaniu silnej gospodarki regionu łódzkiego jest ekonomia społeczna. Chodzi tu o alternatywę do rozwiązań czysto rynkowych, w których najważniejszym i często jedynym celem jest zysk. Ekonomia społeczna dotyczy przedsiębiorczości rozumianej, jako gotowość i umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za swój los w połączeniu z przyjęciem odpowiedzialności za wspólnotę.

Przeczytaj cały tekst: Supermiasta i Superregiony 2040. „Zamiast administrowania potrzebujemy przywództwa. I dialogu z łodzianami”