Wsparcie reintegracyjne dla podmiotów ekonomii społecznej – sprawdź ofertę doradztw

 • współpraca się opłaca

Jesteś pracodawcą i potrzebujesz wsparcia w uporządkowaniu pracy zespołu? Dopiero planujesz zatrudniać pracowników i chcesz się przygotować? Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia specjalistki ds. reintegracji Anny Zajdy-Czapińskiej. Sprawdź, co dla Ciebie i Twojego zespołu przygotowała. 

Doradztwo w zakresie planowania zasobów personalnych w organizacji

Podczas doradztwa odpowiesz na pytania:

 • Jak planować zatrudnienie pracowników?
 • Jakie kompetencje są nam potrzebne w organizacji?
 • Jakie kompetencje twarde są niezbędne do wykonywania danej pracy (uprawnienia, wykształcenie, certyfikaty)?
 • Jakie kompetencje miękkie są przydatne na danym stanowisku? Jak zbadać czy dany kandydat je posiada
 • Jak przygotować się do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnościami (rodzaje orzeczeń i niepełnosprawności)? Jakie wymagania związane z dostosowaniem miejsca pracy wiążą się z danym rodzajem niepełnosprawności?

Doradztwo w zakresie rozwoju pracownika w organizacji

Zakres tematyczny:

 • Jak planować szkolenia w organizacji?
 • Dostrzeganie potencjału pracownika i rozwój jego kompetencji.
 • Praca nad obszarami deficytowymi: kiedy ma sens i kiedy działa.
 • Praca jako czynnik społeczny: co daje nam praca?
 • Budowanie zespołu: na czym polega i dlaczego ma sens.

Komunikacja w zespole pracowniczym

Zakres tematyczny:

 • Jak wygląda komunikacja w zespole?
 • Jak budować komunikaty?
 • Problemy informacyjne: jak znaleźć rozwiązanie.
 • Style komunikacji.
 • Diagnoza stylu zachowań oparta na modelu typów osobowości Kolory.
 • Jak działa komunikacja na różnych szczeblach – warsztat.

Doradztwo poprowadzi

Anna Zajda-Czapińska Anna Zajda-Czapińska – Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doradca Zawodowy, Trener, Coach. Zajmuje się tematyka aktywizacji zawodowej i społecznej. Specjalizuje się w temacie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Interesuje się rynkiem pracy, zmianami, które na nim zachodzę oraz wpływem szeroko pojętej „pracy” na człowieka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Lubi seriale i książki z „fantastyką w tle”.


Chcesz skorzystać z doradztwa reintegracyjnego z Anną Zajdą-Czapińską? Skontaktuj się z nami:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Michał JarosławskiPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Michał Jarosławski: tel. 519-300-648 | e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl