Nasze doświadczenie

Centrum KLUCZ w liczbach 2020

W 2011 roku Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)  powołał do życia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, w ramach którego rozwijamy przedsiębiorczość społeczną w województwie łódzkim.

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z dnia 6 lipca 2015 r., a następnie decyzją Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z dnia 10 lutego 2016 r. otrzymaliśmy Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Dostarczamy liderom podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i administracji publicznej wiedzę, narzędzia i kontakty do kreowania zaufania, współpracy i… zysków.

Wiemy jak tworzyć przestrzeń, w której ludzie ufają sobie i współpracują. W rezultacie otrzymujesz zyski (społeczne i finansowe), o których inni mogą tylko pomarzyć. Dzięki nam przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne rozwijają się mądrzej.

Specjalizujemy się we wzmacnianiu liderów organizacji obywatelskich w pozyskiwaniu środków z czterech źródeł, tj. od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej. W szczególności bliskie jest nam wsparcie tych organizacji, których nikt nie chce sponsorować ze względu na ich kontrowersyjne cele i metody działania, np. takich, które zamiast naprawiać skutki problemów zapobiegają przyczynom ich powstawania.

Nasze projekty:

kluczAktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017

Wraz z młodzieżą z Pabianic i okolic udowadnialiśmy, że przedsiębiorczość społeczna to świetne miejsce na wolontariat, a później pracę zawodową.

https://inspro.org.pl/centrumklucz/mlodziez/

kluczOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Wsparcie organizacji poprzez utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, oraz wzrost zatrudnienia na terenie subregionu I województwa łódzkiego, rozwój przedsiębiorstw społecznych, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej.

https://inspro.org.pl/centrumklucz/oferta/dla-regionu-2016-2017/

https://inspro.org.pl/centrumklucz/oferta/dla-regionu-2018-2020/

kluczŁódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie miasta Łodzi poprzez utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwój przedsiębiorstw społecznych, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat ekonomii społecznej.

https://inspro.org.pl/centrumklucz/oferta/dla-lodzi-2016-2017/

https://inspro.org.pl/centrumklucz/oferta/dla-lodzi-2018-2020/

klucz1(00)% wsparcia dla 3. sektora

Wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP) w pozyskiwaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

http://bankwiedzy.org

klucz„BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim”
Wzmocnienie potencjału 46 podmiotów ekonomii społecznej z terenu woj. łódzkiego, oraz upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat działalności PES i idei przedsiębiorczości społecznej.

kluczProjekt Współpracy Ponadnarodowej OWES INSPRO

Wsparcie organizacji pozarządowych – warsztaty, szkolenia, know-how.

http://centrumklucz.pl/pwp

kluczWiatrak – klaster spółdzielni socjalnych

Wsparcie organizacji pozarządowych i osób bezrobotnych – szkolenia, doradztwo, dotacja na założenie spółdzielni socjalnych.

http://centrumklucz.pl/wiatrak

kluczCentrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie organizacji pozarządowych i osób bezrobotnych – szkolenia, doradztwo i usługi marketingowe, księgowe, prawne.

http://centrumklucz.pl/cwps

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt