• Raport: Społeczeństwo. Współobecność, współodpowiedzialność, wspólnotowość: społeczeństwo obywatelskie w czasach pandemii

Raport: Społeczeństwo. Współobecność, współodpowiedzialność, wspólnotowość: społeczeństwo obywatelskie w czasach pandemii


Raport jest podsumowaniem Alertów opracowanych w ramach Open Eyes Economy Summit przez osiem eksperckich zespołów. Wskazywały one na bieżąco najważniejsze i najpilniejsze problemy, które pojawiały się w związku z pandemią COVID-19 w różnych
dziedzinach życia.

Autorzy przedstawiają w raporcie wnioski, które wynikają ze społecznego doświadczenia pandemii, ale też zachęcają do wprowadzania niezbędnych cząstkowych zmian systemowych oraz kompleksowych rozwiązań.

Wiele działań w przestrzeni publicznej realizują przede wszystkim osamotnione i osłabione przez kryzys organizacje pozarządowe (NGO), nieformalne grupy społeczne czy osoby prywatne. Właśnie teraz, a także po pandemii, ważne są relacje pomiędzy sąsiadami, współpracownikami oraz więzi, które powstają w społecznościach lokalnych. Empatia, wzajemna pomoc i życzliwość to wartości, które stają się warunkiem zachowania godności i normalności, a które były często ignorowane w czasach gospodarczej prosperity i nieskrępowanej konsumpcji. Idea solidarności społecznej właśnie teraz nabiera prawdziwego znaczenia, dlatego samopomoc społeczna jest drugą kwestią, na którą zwracamy uwagę w tej chwili.

Czytaj raport bezpłatnie

Polecamy Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została...

Oglądaj więcej
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport ukazuje rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach UE:...

Oglądaj więcej
Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej - podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej – podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Opracowany raport zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty...

Oglądaj więcej
Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

W dniach 5 i 10 listopada 2020 roku odbyła się (anty)konferencja...

Oglądaj więcej
Jak dobrze ewaluować projekty?

Jak dobrze ewaluować projekty? Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej

Miniporadnik ewaluacji i zestaw narzędzi ewaluacyjnych powstały, by zmienić negatywny sposób...

Oglądaj więcej
Działaj lokalnie! - przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Działaj lokalnie! – przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Jest to praktyczny przewodnik z wykazem aktualnych centrów wolontariatu oraz podmiotów...

Oglądaj więcej

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt