• Raport z badania „Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni"

Raport z badania „Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni”


Kwestia pozyskania środków na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna z największych bolączek ruchu spółdzielczego. […] spółdzielcy mieli świadomość, że brak inwestycji sprawia, że stają się coraz mniej konkurencyjni na rynku, że sposób świadczenia przez nich usług często odbiega od tego, co oferuje konkurencja, a co za tym idzie, ich sytuacja na rynku może być zagrożona. Stąd temat znalezienia sposobu na dokapitalizowanie spółdzielni był jednym z najczęściej podnoszonych, chociażby w trakcie walnych zgromadzeń, spotkań środowiskowych, zjazdów spółdzielczych.

Równocześnie w sektorze ekonomii społecznej prowadzone były prace nad stworzeniem oferty zwrotnych instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej, w które to prace zaangażowany był również Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Ostatecznie na początku 2013 roku uruchomiono Fundusz Ekonomii Społecznej, który dał możliwość pozyskania bardzo niskooprocentowanych pożyczek na rozwój przedsiębiorstwa. Spółdzielnie pracy, jako podmioty ekonomii społecznej, stały się pełnoprawnym beneficjentem tego funduszu.

W połowie 2018 roku, po ponad 4 latach istnienia oferty pożyczkowej, Związek Lustracyjny Spółdzielni podjął decyzję o przeprowadzeniu badania wśród spółdzielni pracy, które skorzystały z pożyczki. Do grupy badawczej zaliczono 27 spółdzielni, które do czerwca 2018 roku podpisały umowę pożyczkową.

Głównym celem badania była analiza oceny Prezesów w zakresie wpływu pożyczki na rozwój spółdzielni oraz na podejście do korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych w ogóle. Ponadto celem badania był również opis doświadczeń przedsiębiorstw spółdzielczych w zakresie korzystania z pożyczek dla ES oraz ocena samej oferty pożyczkowej.

Raport składa się z pięciu części. W pierwszym rozdziale zaprezentowano krótki rys historyczny dotyczący definiowania ekonomii społecznej oraz obecności w tych definicjach spółdzielczości pracy. Następnie przedstawiono ofertę w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych zarówno tę dostępną w latach 2013 –2016 w ramach projektu pilotażowego jak również aktualnie obowiązującą. Na zakończenie omówiono zakres współpracy pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy a Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w procesie wsparcia spółdzielni w pozyskiwaniu pożyczek.

Przeczytaj raport bezpłatnie

Polecamy Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została...

Oglądaj więcej
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport ukazuje rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach UE:...

Oglądaj więcej
Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej - podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej – podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Opracowany raport zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty...

Oglądaj więcej
Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

W dniach 5 i 10 listopada 2020 roku odbyła się (anty)konferencja...

Oglądaj więcej
Jak dobrze ewaluować projekty?

Jak dobrze ewaluować projekty? Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej

Miniporadnik ewaluacji i zestaw narzędzi ewaluacyjnych powstały, by zmienić negatywny sposób...

Oglądaj więcej
Działaj lokalnie! - przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Działaj lokalnie! – przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Jest to praktyczny przewodnik z wykazem aktualnych centrów wolontariatu oraz podmiotów...

Oglądaj więcej

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt