• Raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego

Raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego


Wyniki dowodzą istotnej roli wolontariatu pracowniczego w działaniach firm odpowiedzialnych społecznie, szczególnie jeśli chodzi o dobre praktyki z zakresu miejsca pracy. Kwestie związane ze strategią CSR, obok zagadnień propracowniczych, stanowią główne motywy wprowadzania wolontariatu pracowniczego.

W latach 2008 i 2012 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zlecało badania diagnozujące wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce (z listy Top 500-1000). W 2019 roku, z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Centrum Wolontariatu, powtórzono badanie w nieco rozszerzonej i odświeżonej formule, obejmując nie tylko największe firmy, ale też średniej wielkości (50-250 pracowników). Potrzeba odświeżenia formuły badania wynikała między innymi z chęci zweryfikowania roboczej hipotezy, iż na dzisiejszym etapie rozwoju biznesu w Polsce potencjał dla wolontariatu pracowniczego występuje nie tylko w firmach największych, ale i w firmach średniej wielkości. Jednocześnie konstrukcja badania zapewniała możliwość porównania wyników dla kluczowych wskaźników z 2019 roku z tymi z 2012 oraz 2008 roku.

CELE BADANIA
Celami postawionymi przed badaniem była diagnoza wolontariatu pracowniczego, w tym przede wszystkim:

• Określenie poziomu świadomości wolontariatu pracowniczego oraz poziomu stosowania go obecnie i w przeszłości w populacji badanych firm.
• Poznanie struktury i warunków formalnych działania programów wolontariatu pracowniczego w firmach.
• Identyfikacja obaw i zagrożeń związanych z działaniem programów wolontariatu pracowniczego.
• Określenie profilu wolontariusza.
• Ocena współpracy z beneficjentami z punktu widzenia wolontariuszy oraz ocena współpracy z wolontariuszami dokonana przez beneficjentów.
• Rozpoznanie potrzeb, zasobów oraz oczekiwań decydentów, wolontariuszy oraz beneficjentów.
• Identyfikacja korzyści płynących z wdrożenia i prowadzenia programów wolontariatu pracowniczego w firmach.

Czytaj publikację bezpłatnie

Polecamy Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została...

Oglądaj więcej
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport ukazuje rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach UE:...

Oglądaj więcej
Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej - podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej – podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Opracowany raport zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty...

Oglądaj więcej
Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

W dniach 5 i 10 listopada 2020 roku odbyła się (anty)konferencja...

Oglądaj więcej
Jak dobrze ewaluować projekty?

Jak dobrze ewaluować projekty? Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej

Miniporadnik ewaluacji i zestaw narzędzi ewaluacyjnych powstały, by zmienić negatywny sposób...

Oglądaj więcej
Działaj lokalnie! - przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Działaj lokalnie! – przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Jest to praktyczny przewodnik z wykazem aktualnych centrów wolontariatu oraz podmiotów...

Oglądaj więcej

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt