Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku


Publikacja „Zarządzanie organizacjami non-profit w 2017 r.” to kolejne wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego prezentujące wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego sektora non-profit.

Niniejsza publikacja stanowi dopełnienie analiz dotyczących działalności organizacji non-profit zaprezentowanych w wydanym w czerwcu 2019 r. opracowaniu „Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.”, a także kontynuację i rozszerzenie zagadnień dotyczących zarządzania organizacjami zawartych w publikacji „Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca”.

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Cztery pierwsze charakteryzują poszczególne aspekty zarządzania. W piątym rozdziale przedstawiony został
syntetyczny wskaźnik profesjonalizacji zarządzania organizacjami non-profit. Pozwala to na pokazanie potencjału zarządczego organizacji
z uwzględnieniem wielu różnorodnych przekrojów. Szósty rozdział poświęcony został zagadnieniom, które dotychczas nie były podejmowane przez statystykę publiczną, a dotyczącym przejawów przedsiębiorczości społecznej wśród organizacji non-profit poprzez prezentację zbiorowości organizacji przez pryzmat różnych aspektów definicji przedsiębiorstwa społecznego.

Pobierz publikację bezpłatnie

Polecamy Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została...

Oglądaj więcej
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport ukazuje rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach UE:...

Oglądaj więcej
Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej - podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej – podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Opracowany raport zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty...

Oglądaj więcej
Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

W dniach 5 i 10 listopada 2020 roku odbyła się (anty)konferencja...

Oglądaj więcej
Jak dobrze ewaluować projekty?

Jak dobrze ewaluować projekty? Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej

Miniporadnik ewaluacji i zestaw narzędzi ewaluacyjnych powstały, by zmienić negatywny sposób...

Oglądaj więcej
Działaj lokalnie! - przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Działaj lokalnie! – przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Jest to praktyczny przewodnik z wykazem aktualnych centrów wolontariatu oraz podmiotów...

Oglądaj więcej

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt