Poznaj nas

Instytut Spraw Obywatelskich

O Instytucie Spraw Obywatelskich Głos Obywateli

Jesteśmy zakorzenioną społecznie organizacją pozarządową. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak działamy?

Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Inicjatywy Instytutu

Obywatele decydują

Tiry na tory

Miasto w ruchu

Dom to praca

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Wolne od GMO? Chce wiedzieć

Obywatele kontrolują

Centrum KLUCZ

Dowiedz się o nas więcej na www.instytutsprawobywatelskich.pl

Centrum KLUCZ

O Centrum KLUCZ

Centrum KLUCZ od 2011 roku wspiera liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej.

W 2015 roku uchwałą Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Jako akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działamy na podstawie Standardów OWES. Zapoznaj się z nimi.

 

W dzisiejszym świecie doskwiera nam coraz większa tęsknota za wspólnotą, w której nie jest się anonimowym, która wspiera, dba o relacje sąsiedzkie, działa dla wspólnej korzyści.

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

Czym zajmujemy się w Centrum KLUCZ na co dzień?

 • Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną.
 • Pomagamy utworzyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie) czy przedsiębiorstwo społeczne zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak i (przede wszystkim) biznesowym.
 • Udostępniamy sprawdzone know-how, od doświadczonych doradców i trenerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach,oraz konkretnych narzędzi i praktycznej pomocy.
 • Tworzymy miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym udzielamy bezzwrotnych dotacji i wsparcia finansowego w pierwszych miesiącach działalności.
 • Organizujemy debaty, wydajemy praktyczne poradniki i raporty.

 

Współpracujemy z bardzo różnorodnymi środowiskami – z biznesem, organizacjami obywatelskimi, administracją państwową i samorządową, z osobami indywidualnymi. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że mogliśmy poznać różne kultury pracy i punkty widzenia – uczymy się dzięki temu zarówno siebie, jak i świata, dla dobra którego pracujemy.

Jesteśmy z Łodzi, działamy przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, ale chętnie skorzystamy z Twojego zaproszenia, by pomóc Ci rozwinąć skrzydła w każdym zakątku Polski 🙂

Załoga

Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak

Menadżer Centrum KLUCZ – akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Przedsiębiorca społeczny. Trener, doradca, fundraisier. Certyfikowany przez MPiPS doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej. Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (ES) woj. łódzkiego.

Absolwentka gospodarki przestrzennej ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwentka Programu Menedżerowie NGO oraz Akademii Fundraisingu. Zarządzała wieloma projektami wspierającymi PES, m.in. realizowanym wspólnie z Deutscher Fundraising Verband „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe”, w którym akcent położony był na rozwój fundraisingu i ekonomizacji, czy projektem systemowym dotyczącym zwiększenia świadomości podatników w przekazywaniu 1% podatku na rzecz OPP. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

Patrycja Kołomańska-Denys

Patrycja Kołomańska-Denys

Absolwentka historii oraz promocji sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zdobywała w łódzkich instytucjach kultury oraz w sektorze prywatnym. Z Instytutem związana od 2012 r., gdzie działa m.in. w inicjatywach Centrum KLUCZ i Centrum Wspierania Rad Pracowników. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z mediami, marketingiem i kulturą. Poszukiwaczka nowych trendów, zafascynowana niestandardowymi formami komunikacji takimi jak ambient media. Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, whisky słodowych i aktywnego spędzania czasu. Pełna wewnętrznej energii oraz zapału do działania.

Katarzyna Górska

Katarzyna Górska

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego, kierunek: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe: 10 lat pracy w zawodzie księgowej. Ukończone liczne kursy związane z księgowością oraz z rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie: walczy ze stereotypem „Matki Polki”, mimo że rola matki jest dla niej bardzo ważna. Uwielbia oglądać mecze siatkówki z synem i układanie puzzli z córką. W wolnej chwili lubi czytać książki i układać sudoku. Wyznaje zasadę: ”lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo”. Zdarza się jej szybciej mówić niż myśleć – mimo to ma wielu sprawdzonych znajomych i przyjaciół. Pielęgnuje to, co ma, nie szuka nowości. Od 1997 r. w szczęśliwym związku. Jest typową kobietą: nigdy nie ma czasu, pieniędzy i w co się ubrać ale też… posadziła drzewo, wybudowała dom i urodziła syna 😉

Marta Wójcik

Marta Wójcik

Specjalistka ds. obsługi finansowo-księgowej.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ, kierunku finanse i bankowość. Tuż po studiach w 2010 r. trafiła do Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich w roli stażystki. Szybko wypłynęła na głębokie wody rozliczeń finansowych biorąc pod opiekę kampanię Tiry na Tory (POIŚ). Koordynuje rozliczanie finansowe inicjatyw sygnowanych marką Instytutu. Poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje biorąc udział w kursach/szkoleniach. Ukończyła m.in. kurs konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, kurs trenerski I stopnia. Jest członkiem Sieci Doradców Lokalnych Fimango. Od 2018 realizuje się również jako doradca finansowo-rachunkowy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, gdzie oferuje wsparcie w obszarze finansów i księgowości dla organizacji pozarządowych.

Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, a jej marzeniem są podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.

Marzena Ambroziak

Marzena Ambroziak

Koordynator administracyjno-finansowy projektów: „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, gdzie zdobyła tytuł licencjata na kierunku Finanse i Bankowość w specjalności rachunkowość i analiza przedsiębiorstw oraz tytuł magistra na kierunku Zarządzanie w specjalności zarządzanie organizacjami w zakresie zarządzania publicznego. Od 2007 roku związana zawodowo z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym głównie z ich obsługą finansową i rozliczaniem. Od 2018 roku zajmuje się również zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych. Ukończyła m.in. kurs dla konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych. Prywatnie mieszkanka małej podłódzkiej miejscowości oraz szczęśliwa żona i matka. Najbardziej lubi spędzać wolny czas z rodziną, we własnym domu oraz czytać książki, głównie powieści i kryminały. Ceni sobie u ludzi szczerość, otwartość i poczucie humoru.

Justyna Matusiak

Justyna Matusiak

W Instytucie zajmuje się animacją w Centrum KLUCZ. Z wykształcenia socjolog. Absolwentka programu Liderzy PAFW. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2008 r. Wtedy odkryła, że Tolkien miał rację, a hobbici istnieją naprawdę. Udział w projekcie związanym z tworzeniem wiosek tematycznych spowodował, że spojrzała na wieś na nowo. Zaczęła organizować pierwsze gry terenowe w gminie Piątek, skąd pochodzi. Przez kilka lat pracowała wspierając Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i grupy młodzieżowe. Na rok wyjechała do Warszawy, gdzie pracowała w Akademii Rozwoju Filantropii jako koordynatorka jednego z największych programów grantowych w Polsce.
Prywatnie – wiejski człowiek. Poza wsią, lubi góry, pomidorową z ryżem i śpiewać w samochodzie. Ze względu na to, że potrafi prosto i dobitnie formułować swoje myśli, najtrudniejsza jest dla niej dyplomacja. Nadal lubi Tolkiena.

Karolina Fijołek-Głowacka

Karolina Fijołek-Głowacka

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikowany doradca biznesowy. Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Z Instytutem związana od 2013 r., głównie z Centrum KLUCZ, m.in. w ramach projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe”. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako kluczowy doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego. Uwielbia czytać, przede wszystkim książki (przez pewien czas była związana z rynkiem książki także zawodowo) i przede wszystkim na nadbałtyckiej plaży. Odkrywa zalety kolorowanek antystresowych.

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i podyplomowego studium Public Relations Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat związana zawodowo z sektorem prywatnym. W Instytucie od trzech lat. Ma kilkuletnie doświadczenia w koordynacji projektów. Posiada kompetencje w zakresie współpracy z mediami, przygotowywania treści na strony internetowe, komunikacji. Wytrwale doskonali umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania projektami.
W Instytucie Spraw Obywatelskich zajmuje się komunikacją, koordynacją projektów, wspieraniem samorządności pracowniczej, wspieraniem rad pracowników we włączaniu się w zarządzanie przedsiębiorstwami. Ceni dobre pomysły i przedsiębiorcze jednostki. Stara się poznawać jak najwięcej podmiotów ekonomii społecznej, ponieważ najlepiej jest uczyć się na przykładach. Obecnie pełni funkcję Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstw Społecznych , których działania wspieramy poprzez „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ.

Konrad Wójcik

Konrad Wójcik

Inicjator, propagator i uczestnik rozmaitych inicjatyw społecznych. Aktywista i współpracownik międzynarodowej organizacji Greenpeace.
W Instytucie, z którym współpracuje od 2007 roku, udzielał się przy inicjatywie Naturalne geny – Chcę wiedzieć, pracował nad rozwojem kampanii Tiry na tory, Obywatele Decydują i Obywatele KOntrolują. Odpowiada także za zaplecze technologiczne, informatyczne i graficzne Instytutu. Nadzoruje i sam projektuje materiały oraz zajmuje się stronami internetowymi inicjatyw. Pomaga w promowaniu projektów oraz zaistnieniem na portalach społecznościowych. Swoją wiedzą dzieli się z podmiotami ekonomi społecznej i wspiera je w ich rozwoju.
Niektórzy mówią o nim „scyzoryk wielofunkcyjny”.
Od 2014 roku wiceprezes Fundacji Kuźnia Kampanierów.
Przeciwnik bezmyślności i nietolerancji. Gorący zwolennik zdrowego współżycia z naturą. Lubi rower, góry i uśmiech na twarzach innych.

Damian Dzieduch

Damian Dzieduch

Front-end & Back-end Developer.
Na co dzień idealista, entuzjasta technologii spod znaku nadgryzionego jabłka. Fanatyk połamanej muzyki i ekstremalnego tempa. Interesuje go grafika line-art, trenuje własną kreskę, twierdzi, że doskonały w tym nie jest – jeszcze. Swoją przygodę z Instytutem rozpoczął na stażu Akademia ISO w 2010 roku. Razem z zespołem www dba o aktualne strony fundacji.

Rafał Górski

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA.
Społecznik od 1995 r. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Inicjator kampanii obywatelskich, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Żaden z powyższych”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźnii Kampanierów”. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu WszystkoCoNajważniejsze.pl.
W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na scenariuszach selekcji do oddziałów specjalnych typu GROM.

Kinga Chrzanowska

Kinga Chrzanowska

Absolwentka animacji kultury na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada m.in. licencje menedżera projektu Prince 2, trenera „Spadochron” i „Wirtualna Firma”, „Metodologia i techniki tworzenia indywidualnego planu działania (IPD)”.
Specjalista ds. organizacji pozarządowych, trener, doradca. Związana zawodowo z sektorem pozarządowym od 2000 r. Analityk kondycji finansowej PES w Funduszu PAFPIO, wieloletnia koordynatorka projektów finansowanych ze środków UE, trenerka i doradczyni w zakresie zarządzania finansami i rozliczania projektów, a także ryzyka projektowego.
Pełna energii oraz zapału do działania. Interesuje się życiem na pograniczu kultur, lubi rozmawiać, poznawać nowych ludzi, podróżować.

Dorota Pieńkowska

Dorota Pieńkowska

Związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją.
Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
W czasie wolnym od pożyczek lubi podróże – po Polsce i nie tylko, rower – po Warszawie, a także kino, muzykę i książkę.

Justyna Janota

Justyna Janota

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Jest prezesem dwóch fundacji oraz dwóch spółek. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.
Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.
Trener, wykładowca i doradca.

Michał Jarosławski

Michał Jarosławski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat związany z trzecim sektorem, gdzie zajmował się zarządzaniem sportową organizacją pozarządową. 
W Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym oraz animatorem. Prywatnie kibic sportowy dyscyplin w wydaniu amerykańskim tj. koszykówka, futbol amerykański, baseball. W wolnej chwili od nałogowego śledzenia informacji ze świata sportu oddaje się lekturze powieści Stephena Kinga, Johna Grishama, Deana Koontza, muzyce, grze na bębnach djembe, zgłębianiu zagadnień z zakresu marketingu internetowego.

Michał Juszczak

Michał Juszczak

Z wykształcenia kulturoznawca, z sektorem pozarządowym związany od 2009 r. W Instytucie od 2018 r. zaangażowany w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako doradca ogólny. Prywatnie wielbiciel kotów, jazzu i tenisa stołowego. Zwolennik pluralizmu, symetryzmu i światopoglądowej niekonsekwencji. Od urodzenia mieszka w Łodzi.

Agnieszka Krawczyk

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej. Doradca prawny w Centrum KLUCZ.

Agata Haworeń

Agata Haworeń

Z wykształcenia psycholog i pedagog. Studia związane z psychologią skończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W 2013 r. rozpoczęła rozwój w kierunku psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, dba o swój własny rozwój, a pracę poddaje stałej superwizji.
W projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej KLUCZ” udzielała wsparcia psychologicznego dla osób zrekrutowanych do projektu.
W pracy psychologa / psychoterapeuty najważniejsza jest dla niej szczera i autentyczna relacja z drugim człowiekiem, towarzyszenie bez oceniania oraz uważność i wrażliwość na drugą osobę.
Prywatnie mama i żona, która uwielbia wylegiwać się na słońcu, czytać książki i jogę khundalini.

Barbara Kędzia

Barbara Kędzia

doświadczony, Akredytowany Coach (PCC ICF) International Coach Federation oraz Trener Rozwoju Osobistego.

Rozwija ludzi i organizacje w Polsce. Rozwija efektywność osobistą, wspiera we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia pewność siebie oraz sprawczość w nawet najtrudniejszych sytuacjach, rozwija umiejętności komunikacyjne, asertywność, wspiera w budowaniu relacji.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Coachingowo wspiera również osoby zarządzające we wzmacnianiu kompetencji menedżerskich.

Uczy coachingu na Studiach Podyplomowych Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Coaching i Mentoring w Organizacji, Life Coaching.

Współpracuje z Centrum KLUCZ jako coach – prowadząc procesy coachigowe z Uczestnikami projektów, aby z pewnością siebie podejmowali decyzje i realizowali założone cele.

Uwielbia tańczyć zumbę, wspiera adopcję oraz sama adoptuje psy z łódzkiego schroniska.

Ilona Sobul

Ilona Sobul

Absolwentka Filologii polskiej UŁ, studiów podyplomowych z zakresu Analizy finansowej w przedsiębiorstwach (PŁ) oraz studiów podyplomowych PR w firmach (SGH). Psychoterapeutka w nurcie Psychologii Procesu (od 7 lat w procesie nauki).
Liderka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w biznesie (w obszarze prowadzenia projektów, marketingu i PR, administracji), które od kilku lat z powodzeniem przenosi na grunt działań organizacji NGO. Z Instytutem Spraw Obywatelskich i Kuźnią Kampanierów związana dzięki pracy na rzecz kampanii dotyczącej elektrosmogu (projekt Ratujmy dzieci! Stop elektrosmog) oraz jako specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej w regionie łódzkim. Miłośniczka ekologicznego życia bez ton plastiku i z poszanowaniem praw człowieka oraz wszystkich istot zamieszkujących świat. Lubi wspierać ludzi w ich rozwoju, przekonana, że każdy z nas jest ważny i każdy ma coś istotnego do zaoferowania światu.

Marta Stępniak

Marta Stępniak

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, doradca biznesowy, konsultant ds. zamówień publicznych, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministra Finansów nr 42906/2010). Od 2007 r. zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu, finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł. W Instytucie od 2019 r., zaangażowana w działania Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich, OWES Centrum KLUCZ, inicjatywę Obywatele decydują. Uczy się języka koreańskiego, interesuje się tamtejszą kulturą, a także manhwą (koreańskie komiksy). Od niedawna poznaje procesy projektowania sztucznej inteligencji, w szczególności budowania i ewaluacji modeli uczenia maszynowego.

Piotr Świderek

Piotr Świderek

Absolwent etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo od kilkunastu lat zajmuje się składem DTP i tworzeniem stron internetowych, najczęściej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej – teraz również we współpracy z Centrum KLUCZ. Entuzjasta metodologii JAMstack, umożliwiającej tworzenie szybkich, bezpiecznych, niezawodnych i niedrogich w utrzymaniu stron www. Czytuje komiksy, grywa w koszykówkę i pokonuje wielokilometrowe dystanse na specjalnie przystosowanej do tego deskorolce. Czasami wymyśla śmieszne rysunki (rysunki.me).

Małgorzata Nadolska

Małgorzata Nadolska

Absolwentka Zespołu Szkół Energetycznych w Łodzi i Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych – kierunek: zarządzanie europejskie. Od wielu lat pracownik firmy inwestycyjno – budowlanej na stanowisku: specjalista d/s finansów. W latach 2006-2017 redaktor naczelny i muzyczny radia internetowego (specjalizacja jazz i rock).
W Instytucie Spraw Obywatelskich od lutego 2019 roku jako wolontariusz przy organizacji i działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Od września 2019 zaangażowana w działania OWES Centrum KLUCZ jako indywidualny doradca przedsiębiorstwa społecznego.
Lubi odkrywanie muzycznych dróg, otwarta na nowe dźwięki. W wolnym czasie podróżuje po Polsce i Europie, sięga po literaturę science-fiction i kryminały. Wieczory zimowe spędza oglądając filmy o tematyce historycznej i fantastycznej.

Anna Zajda-Czapińska

Anna Zajda-Czapińska

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doradca Zawodowy, Trener, Coach. Zajmuje się tematyka aktywizacji zawodowej i społecznej. Specjalizuje się w temacie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Interesuje się rynkiem pracy, zmianami, które na nim zachodzę oraz wpływem szeroko pojętej „pracy” na człowieka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Lubi seriale i książki z „fantastyką w tle”.

Piotr J. Wypych

Piotr J. Wypych

Naturalnym obszarem jego kompetencji są analizy finansowe, controlling, doradztwo finansowe, ale działał też w dziedzinach takich: jak strategia, sprzedaż, marketing, social media. Wieloletni doradca oraz dyrektor finansowy spółek prywatnych i publicznych. Członek zarządów firm i rad nadzorczych spółek prywatnych i publicznych. Przez ponad 10 lat zajmował się funduszami typu Venture Capital i Private equity. Współpracował z ekspertami i doradcami szeregu instytucji finansowych i biznesowych w Polsce i za granicą. W Instytucie zajmuje się szeroko rozumianym Doradztwem Biznesowym (duże D i duże B!). Osiągnął wiek, w którym szereg rzeczy które go bawiły już przestały i intensywnie zastanawia się co teraz. Szczególnie, że z powodu Covida nie może przesiadywać w kawiarniach, uczyć się tanga czy chodzić do kina (najlepiej prowadzonego przez przedsiębiorstwo społeczne).

Agnieszka Ander-Wojtasik

Agnieszka Ander-Wojtasik

Koordynator administracyjno-finansowy w projektach : „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej CENTRUM KLUCZ” oraz „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing. Przez wiele lat pracowała jako specjalista w dużej, międzynarodowej firmie zajmującej się finansami. Żywo zainteresowana działaniami mającymi na celu poprawę sytuacji kobiet oraz zagadnieniami aktywizacji społecznej oraz zawodowej kobiet w naszym kraju. Prywatnie uzależniona od książek, szczególnie od reportaży i literatury faktu, lubi podróżować , spędzać czas z rodziną, która niedawno powiększyła się o wspaniałego, psiego przyjaciela.

Adrian Ignasiak

Adrian Ignasiak

Doradca biznesowy, trener przedsiębiorczości, broker edukacyjny, haker wzrostu w przedsiębiorstwach społecznych i przedsiębiorca, a z wykształcenia administratywista.
Doświadczenie zdobywał w administracji publicznej, sektorze pozarządowym oraz w dużym i małym biznesie. Różnorodność, elastyczność i skuteczność to pojęcia najlepiej oddające charakter jego działań.
Współpracuje z przedstawicielami wszystkich sektorów. Jednak największym upodobaniem cieszą się u niego tzw. przestrzenie międzysektorowe, gdzie jako contact-maker przyczynia się do nawiązywania partnerstw i kooperatyw różnego typu.
Pasjonat interim managementu, który od kilku lat propaguje i wdraża w sektorze ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych. Wyznacznikiem skuteczności i szczególnej satysfakcji, jest moment, kiedy klient staje się samodzielny i zaradny, a on sam staje się niepotrzebny ☺

Współpracujemy

 • Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

 • Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

 • Stowarzyszenie posŁódź!

 • Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

 • Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

 • Fundacja „Czyste Miasto”

 • „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

 • Stowarzyszenie EIKON

 • Fundacja Społeczna „RAZEM”

 • Fundacja Po MOC

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

 • Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

 • Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

 • Fundacja „mówi35”

 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

 • Młodzi Socjaliści

 • Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

 • Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

 • Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

 • Fundacja Akademia Zdrowego Życia

 • Stowarzyszenie Tea Club

 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

 • Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

 • Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

 • Towarzystwo Sportowe Janiszewice

 • Spółdzielnia Socjalna Monter

 • Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

 • Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

 • Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

 • Spółdzielnia socjalna TIME

 • Fundacja Aktywizacja

 • Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

 • Fundacja Prospołeczna Poducha

 • Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

 • Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

 • Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

 • Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

 • Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

 • Stowarzyszenie „Dolina Warty”

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

 • Bank Pomocy

 • Fundacja „Generator Kultury”

 • Stowarzyszenie Strapate Ranczo

 • Fundacja Galeria Promocji

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

 • Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

 • Fundacja Form.Art

 • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

 • Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta”

 • Fundacja KJUB

 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

 • Fundacja Otwarta Brama

 • Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie „Słyszę serce”

 • Fundacja In search of…

 • Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start”

 • Fundacja Platon

 • Ludowy Klub Sportowy „Pionier”

 • Fundacja Transformacja

 • Fundacja „Miłorząb” na Rzecz Osób Chorych Psychicznie

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych – Koło Województwa Łódzkiego

 • Fundacja Inicjatyw Niemożliwych „Cudosfera”

 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych

 • Fundacja PCJ Otwarte Źródła

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik”

 • Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw

 • Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl.

 • Fundacja „Słonie na balkonie”

 • Fundacja „Kocham życie”

 • Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

 • Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji

 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

 • Stowarzyszenie NUD-NO!

 • Fundacja Gajusz

 • Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

 • Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

 • Fundacja „Czyste Miasto”

 • Fundacja Akademia Zdrowego Życia

 • Fundacja Ab Ovo

 • Fundacja PRAESTERNO

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

 • Spółdzielnia socjalna „Heaven”

 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

 • Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM

 • Urząd Miasta w Tuszynie

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

 • Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

 • Gminne Centrum Kultury

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

 • Fundacja Zielony Przylądek

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

 • Fundacja „Generator Kultury”

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

 • Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

 • Fundacja Normalne Miasto FENOMEN

 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

 • Fundacja Urban Forms

 • Fundacja ITFF

 • Stowarzyszenie Psychologów Pracy

 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

 • Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki „Ależ Gustawie!”

 • Fundacja Plastelina

 • Stowarzyszenie Klubu Kolarskiego „Cyklomaniak”

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Księżego Młyna „ADSUMUS”

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra

 • Fundacja Ogród Serca

 • Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich Pro Futuro

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

 • Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych

 • Fundacja Dobrze że jesteś

 • Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

 • Stowarzyszenie INSPIRATORNIA!

 • Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „KEJA”

 • Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”

 • Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

 • Stowarzyszenie Trzej Muszkieterowie

 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 • Stowarzyszenie na Rzecz „Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi Dolina Dobrzynki”

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź Bałuty

 • Stowarzyszenie Wsparcia Terapeutycznego

 • Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze sprawy”

 • Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

 • Fundacja „Dom w Łodzi”

 • Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek

 • Fundacja Interregion Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu

 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”

 • Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” Łowicz

 • Fundacja „Twój Poranek”

 • Stowarzyszenie Niedyszyna

 • Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

 • Stowarzyszenie Miłośników Haftu „Kanwa”

 • Stowarzyszenie „Silni bo razem”

 • Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

 • Fundacja „Nasze ZOO”

 • Fundacja Industrial

 • Stowarzyszenie Good Day

 • Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Zachodnia”

 • Fundacja Rodzice Przyszłości

 • Fundacja Inicjatyw Międzykulturowych FURTKE

 • SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji

 • Fundacja Kamila Maćkowiaka

 • Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

 • Stowarzyszenie „ONJATY”

 • Łódzki Klub Miłośników Fantastyki „Kapituła”

 • Fundacja „Droga do domu”

 • Towarzystwo Muzyczne „Bałałajki”

 • Międzynarodowa Fundacja Kobiet

 • Fundacja Naturalnej Przyjaźni „Psie serce”

 • Polskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”

 • Fundacja KAMELOT

 • Klub Sportowy ŁÓDŹ RUNNING TEAM

 • Fundacja Zawrót Głowy

 • Fundacja „Wspierać i pomagać”

 • Fundacja ROKOKO

 • FUTHARK – Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich

 • Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

 • Łęczycki Uniwersytet III wieku

 • Fundacja Wspierania Dzieci

 • Rodzin i Dorosłych AKURAT

 • Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

 • Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki

 • Image Group

 • Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

 • Fundacja Activus

 • Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

 • Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet

 • Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

 • Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

 • Instytut Lecha Wałęsy

 • TOTUTOTAM

 • Fundacja Współpraca i Rozwój

 • Polsko-Ukraińska Fundacja Media

 • Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie

 • Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

 • Fundacja Opieki Happy Animals

 • Fundacja Bezcenne Zdrowie

 • Fundacja „Odys”

 • Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

 • Fundacja Natura Kultura

 • Egar

 • Fundacja Opieki

 • Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI.

 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

 • Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa”

 • Spółdzielnia Socjalna Odblask

 • Larigo Group Spółdzielnia Socjalna

 • Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Sitodruku”

 • Spółdzielnia Socjalna „Vitasana”

 • Fundacja Instytut Spraw Rodziny

 • Fundacja Miasto Projekt

 • „Dom na Zdrowiu” Spółdzielnia Socjalna

 • Fundacja Świadome Zdrowie

 • Fundacja Ostoja

 • Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

 • Fundacja Eko-Osada Brzozówka

 • Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej

 • Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

 • Klub Sportowy Aster

 • Stowarzyszenie Dolina Pilicy

 • Klub Aktywnego Seniora

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lutomiersk „Nasza Gmina”

 • Zespół Spiewaczy „Sędziejowianki”

 • Kapela Podwórkowa „Sędziej”

 • Fundacja Edukacyjna Siłaczka

 • Fundacja „Ostoja” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

 • Rawsko-Bialska Spółdzielnia „Nadzieja i Praca”

 • Spółdzielnia Socjalna „Robelia”

 • Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze „Sowa”

 • Fundacja „Obudźmy Nadzieję”

 • Stowarzyszenie Grupa Wolontarystyczna Agrafka

 • Stowarzyszenie Dębowy Liść

 • Fundacja „Pasja”

 • Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna

 • Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieje”

 • Stowarzyszenie Kamienica 56

 • Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie”

 • Stowarzyszenie „Nowoczesność dla Rozwoju”

 • Fundacja „Proem Edu”

 • Stowarzyszenie „Oratorium – Przygoda Życia”

 • Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”

 • Spółdzielnia Socjalna „Marzenie”

 • Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

 • Stowarzyszenie Oświatowe EMK-A

 • Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat”

 • Cech Rzemiosł Różnych w Pabianicach

 • Spółdzielnia Socjalna „Edu-Pasja”

 • Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych

 • Stowarzyszenie Skrzydła

 • Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice”

 • Spółdzielnia Socjalna „Arkan Green”

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej

 • Klub Integracji Społecznej w Pabianicach

 • Urząd Miasta w Pabianicach

 • Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

 • Fundacja Inkubator S.O.S.

 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

 • Stowarzyszenie „Iskierka”

 • Fundacja „Razem”

 • Fundacja „Nowa Epoka”

 • Urząd Gminy w Opocznie

 • Urząd Gminy w Nowosolnej

 • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

 • Urząd Gminy w Tuszynie

 • Fundacja FabLab Łódź

 • Fundacja Art of Breaking

 • Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT

 • Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

 • Spółdzielnia Socjalna Woolf

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

 • Spółdzielnia Socjalna Varia

 • Fundacja „Poziomkowo”

 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ogniwo

 • Spółdzielnia Socjalna Emporia

 • Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 • Fundacja Ai

 • EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

 • Fundacja Cohabitat

 • Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA

 • Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca ICZMP w Łodzi „Mamy Serce”

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki

 • Centralny Nurt Basketu Amatorskiego

 • European Concept Consulting Foundation

 • Fundacja Promovendi

 • Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia

 • Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych INERO

 • Fundacja „Piłkarskie marzenia”

 • Cool Fundacja na rzecz sportu i sztuki

 • Fundacja „We The Crowd”

 • Klub Sportów Wodnych „Łódź-Ruda”

 • Fundacja Marcina Gortata MG 13

 • Fundacja Współpracy i Wymian Akademickich (PACE, Polish Cooperation & Exchange Foundation)

 • Fundacja Edukacji Demokratycznej Dmuchawiec

 • Fundacja Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej

 • Fundacja Libertas.pl

 • Spółdzielnia Socjalna Piątkowska

 • Polskie Stowarzyszenie Dietetyków

 • Klub Sportowy „Społem”

 • Okręgowy Związek Kolarski

 • Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

 • Łódzka Fundacja Wspierania Inicjatyw

 • Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

 • „Promotorzy Zdrowia – Fundacja”

 • Pracownia Alternatywnego Wychowania

 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

 • Spółdzielnia Socjalna FADO

 • Fundacja Inicjatyw Twórczych Zapiecek

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”

 • Stowarzyszenie kupców osiedla Retkinia Południe i zespołu handlowego przy ul. A. Krajowej 32 w Łodzi

 • Fundacja Bliscy

 • Fundacja Betania

 • „Fundacja Mała Straż”

 • Fundacja Łódź Akademicka

 • „Eurex Nieruchomości” Spółdzielnia Socjalna

 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju fotografii humanistycznej „FOTO HUMANUM”

 • „Fundacja Działania”

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 • Stowarzyszenie 2Piny

 • Fundacja VIEWER

 • Fundacja Po Staremu

 • Stowarzyszenie Carpe Diem

 • Urząd Miejski w Sulejowie

 • Fundacja Exodus

 • Ludowy Klub Sportowy Będków

 • Fundacja Jeedność

 • Stowarzyszenie ToNaTemat

 • Fundacja Open Mind Projects PL

 • Fundacja Można Inaczej

 • Fundacja W Istocie

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko-Rawsko-Mazowieckiej Sierzchowianie

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski

 • Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Pabianice

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach

 • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Talent

 • Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

 • Fundacja Siemanko

 • Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców w Różannie

 • Fundacja Wyszehradzka

 • Fundacja Biznesu i Nauki

 • Fundacja NU-MED

 • Stowarzyszenie Kocham Tuszyn

 • Stowarzyszenie Aktywni w Gminie

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasz Park

 • Stowarzyszenie Sieyba

 • Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowie

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepiszewie

 • Stowarzyszenie Aktywni na rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Choszczewie

 • Towarzystwo Przyjaciół Szadku

 • Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Prusinowic

 • Stowarzyszenie Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic KOS

 • Stowarzyszenie Nasz Dom Przatówek

 • Stowarzyszenie Kobiet z Przatowa i Dziadkowic

 • Stowarzyszenie Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka

 • Fundacja Kołobajki

 • Fundacja Obszar Wspólny

 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Fiero! Spółdzielnia Socjalna”

 • Klub Sportowy Kontra

 • Fundacja Kulturokreacja

 • Stowarzyszenie Tkalnia

 • „Sztuka Dobrego Życia”

 • Fundacja Pomocy Dzieciom – Dar Serca

 • Fundacja Mak

 • Fundacja promocji wielojęzyczności i wymiany międzynarodowej „SPOTKANIE”

 • Fundacja 3Mamy Razem

 • Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich

 • Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów

 • Fundacja Educator im. Ks. Stanisława Grada

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym „PULS”

 • Europejska Fundacja Inicjatyw Społecznych

 • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

 • O!Środek Działań Równościowych

 • Stowarzyszenie Apli Papli

 • Fundacja Europejskie Forum Rozwoju

 • Stowarzyszenie For People

 • Fundacja na rzecz odtwórstwa historycznego rzemiosła i sztuk dawnych „Fibula”

 • Stowarzyszenie „Poświętne – nakręcona gmina”

 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarnowie

 • Fundacja Pomocy Wykluczonym „Płomyk”

 • Klub Sportowy „Duet”

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie nr 2

 • Fundacja Poranek

 • Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku

 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Nadzieja

 • Basket 4Ever Ksawerów

 • Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic

 • Fundacja Młodzi dla Młodych

 • Stowarzyszenie Klub Fit Moc

 • Fundacja „Altermed” Centrum Pomocy, Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

 • Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin im. Św. Maksymiliana Kolbe

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zduńskiej Woli

 • Pabianicki Klub O co biega

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” Tomaszów Mazowiecki

 • Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Kansas”

 • Fundacja Centrum św. Ojca Pio

 • Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

 • Fundacja Zrozumieć Autyzm

 • Fundacja Promocji Zdrowia i Sztuki „ARTSANTE”

 • Spółdzielnia Socjalna Restart

 • Fundacja Dobroskład

 • Stowarzyszenie ArtDanceMedia

 • Fundacja Up-Life

 • Fundacja „Misja Medyczna”

 • Fundacja Głowa do Góry

 • Fundacja Rowerowa Grupa Medyczna

 • Fundacja Amazonki Łódź Centrum

 • Spółdzielnia Socjalna Ewa

 • Larigo Group Sp. z o.o.

 • Fundacja Proem Zako

 • Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 • Krajowe Stowarzyszenie Seniorów Pasja

 • Klub Sportowy Pegaz

 • Fundacja Arka Nadziei

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Dargfil”

 • Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

 • Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 21

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

 • Fundacja Kalina

 • Koło Gospodyń Wiejskich Ptaszkowiczanki

 • Stowarzyszenie Chleba Naszego

 • Fundacja Region Świętego Maksymiliana

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością „Open Mind”

 • Fundacja Sarepta

 • Fundacja Atelier of Skills

 • Fundacja Nasze Bezdomniaki

 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd Cooltura

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

 • Skillab

 • Stowarzyszenie Brzmienie Łodzi

 • Fundacja 4 Kroki

 • Stowarzyszenie Studentów BEST PŁ

 • Przychodnia Ceramiczna

 • Fundacja Arternatywa

 • Spółdzielnia Socjalna „Łódzka Szansa”

 • Spółdzielnia Socjalna „Ewa”

 • Fundacja Tymon

 • Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Funinio”

 • Uczniowski Klub Sportowy „13 Joker”

 • Fundacja „Widzieć Więcej”

 • Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Gadka

 • Biznes-Puls Sp. z o.o.

 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek

 • Fundacja „Spinacz”

 • Fundacja Interregion

 • Fundacja Idee Społeczne FIDEES

 • Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola

 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

 • Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

 • Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”

 • Spółdzielnia Socjalna „Zamkowa Kraina”

 • Fundacja Wspierania Rewitalizacji Obszarów Zabudowy Miejskiej

 • Fundacja Gajusz

 • Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt