Polecamy

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została...

Oglądaj więcej

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport ukazuje rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach UE:...

Oglądaj więcej

Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej – podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Opracowany raport zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty...

Oglądaj więcej

Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

W dniach 5 i 10 listopada 2020 roku odbyła się (anty)konferencja...

Oglądaj więcej

Jak dobrze ewaluować projekty? Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej

Miniporadnik ewaluacji i zestaw narzędzi ewaluacyjnych powstały, by zmienić negatywny sposób...

Oglądaj więcej

Działaj lokalnie! – przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Jest to praktyczny przewodnik z wykazem aktualnych centrów wolontariatu oraz podmiotów...

Oglądaj więcej

Raport Zdalniacy. Perspektywa Pracodawców na zatrudnianie Osób z niepełnosprawnościami

Wiedza i doświadczenie agencji Leżę i Pracuje może pomóc innym w...

Oglądaj więcej

Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020

Poradnik jest zbiorem praktycznych porad wskazujących jak przygotować lokalną strategię rozwoju...

Oglądaj więcej

Raport: Społeczeństwo. Współobecność, współodpowiedzialność, wspólnotowość: społeczeństwo obywatelskie w czasach pandemii

Raport jest podsumowaniem Alertów opracowanych w ramach Open Eyes Economy Summit...

Oglądaj więcej

1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego

Od ponad 16 lat indywidualni podatnicy mogą przekazywać 1% ze swoich...

Oglądaj więcej

Raport z realizacji projektu Lex pro bono communi. Monitoring Prawa Regulującego Współpracę Rządu z Organizacjami Pozarządowymi na Rzecz Dobra Wspólnego

Celem prowadzonego w ramach projektu „Lex pro bono communi” monitoringu jest...

Oglądaj więcej

Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych

Ewaluację przeprowadzono w związku z programowaniem wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej...

Oglądaj więcej

ZaTRUDnienie. Problemy personelu organizacji pozarządowych z perspektywy pracowniczej

Opracowanie łączy wyniki badań oraz opinie ekspertek i ekspertów, którzy na...

Oglądaj więcej

Raport o społecznej przedsiębiorczości migrantów i migrantek w Polsce – Hello Entrepreneurship 2020

W raporcie znajduje się diagnoza na temat migranckiej przedsiębiorczości społecznej w...

Oglądaj więcej

Raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” – II edycja

Druga edycja Raportu „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” to kolejny...

Oglądaj więcej

Raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”

Badanie “Organizacje wobec pandemii” zostało zrealizowane w odpowiedzi na potrzebę samego...

Oglądaj więcej

Renewed Reality. Jak reagować na zmiany wywołane pandemią koronawirusa?

infuture.institute przygotował raport Renewed Reality poświęcony nowej rzeczywistości, której zaczynamy powoli...

Oglądaj więcej

Wolontariat w warunkach epidemii. Dziesięć praktycznych wskazówek dla organizatorów wolontariatu i wolontariuszy

Epidemia wirusa COVID-19 oraz jej konsekwencje zmieniają sposób świadczenia wolontariatu oraz...

Oglądaj więcej

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

To już 18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”...

Oglądaj więcej

Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik

Przewodnik po narzędziach, aplikacjach, które mogą wesprzeć organizacje pozarządowe w ich codziennej działalności....

Oglądaj więcej

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

W opublikowanym "Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców" przedstawiono podsumowanie najważniejszych rozwiązań przewidzianych...

Oglądaj więcej

Najlepsze praktyki z zakresu innowacyjnego nauczania

Ten podręcznik najlepszych praktyk ma na celu nakreślenie dostępnych narzędzi i...

Oglądaj więcej

Raport z badania: Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych

Badanie było skierowane do osób działających w organizacjach pozarządowych lub nieformalnych...

Oglądaj więcej

Instytucje regionalne jako kreatorzy partnerstw w ekonomii społecznej na rzecz realizacji usług społecznych

W województwach łódzkim i zachodniopomorskim instytucje regionalne – Wojewódzki Urząd Pracy...

Oglądaj więcej

Środki własne samorządów województw jako narzędzie wspierania rozwoju ekonomii społecznej

Publikacja prezentuje trzy dobre praktyki z zakresu polityki samorządów regionalnych wobec...

Oglądaj więcej

Strategie czy przystosowanie. Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce po 2015 roku

W sektorze pozarządowym ujawnił się podział analogiczny do podziału sceny politycznej...

Oglądaj więcej

Fairtrade w zamówieniach publicznych

Od kilkunastu lat w Unii Europejskiej, a od kilku lat w...

Oglądaj więcej

Praktyczny poradnik współpracy wolontariuszami

Praktyczny poradnik dotyczący współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z wolontariuszami.

Oglądaj więcej

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2018 roku

Informacja sygnalna dotycząca działalności podmiotów reintegracyjnych w Polsce.

Oglądaj więcej

Raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego

Wyniki dowodzą istotnej roli wolontariatu pracowniczego w działaniach firm odpowiedzialnych społecznie,...

Oglądaj więcej

Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wskazówki zostały opracowane, aby pomóc w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach...

Oglądaj więcej

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku

Publikacja „Zarządzanie organizacjami non-profit w 2017 r.” to kolejne wydawnictwo Głównego...

Oglądaj więcej

Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać? Bank Wiedzy o działaniach Ekonomii Społecznej i NGO w Polskim Języku Migowym

Projekt „Jak utworzyć, jak działać, jak rozwijać – Bank Wiedzy o...

Oglądaj więcej

Encyklopedia Ekonomii Społecznej i sektora NGO w Polskim Języku Migowym. Pojęcia Ekonomii Społecznej i trzeciego sektora w PJM

Niniejsze opracowanie podstawowych i najważniejszych haseł z definicjami z zakresu wiedzy...

Oglądaj więcej

Przedsiębiorczość społeczna. Współpraca zamiast rywalizacji

Program Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji zawiera treści...

Oglądaj więcej

Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r.

Badaniem objęte zostały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego: 16 województw, 314 powiatów,...

Oglądaj więcej

Gospodarka społeczna. Od pomysłu do biznesu

Gospodarka społeczna to odpowiedź na rosnący problem wykluczenia społecznego. Próbuje ona...

Oglądaj więcej

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 roku

Publikacja „Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.” prezentuje...

Oglądaj więcej

Raport z badania „Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni”

Kwestia pozyskania środków na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna...

Oglądaj więcej

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Społecznie odpowiedzialne zlecanie usług użyteczności publicznej to instrument trudny do przecenienia,...

Oglądaj więcej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r.

Na mocy uchwały Rady Ministrów, zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu...

Oglądaj więcej

Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

W 2017 r. aktywnych było 1,5 tys. spółdzielni, które spełniały definicję...

Oglądaj więcej

Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną

Podręcznik prezentuje dobre przykłady nawiązywania współpracy między biznesem a ekonomią społeczną....

Oglądaj więcej

Kondycja organizacji pozarządowych 2018

Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor opisuje kondycję III sektora w Polsce.

Oglądaj więcej

Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

Badaniem objęto organizacje non-profit, które mieszczą się w zakresie definicji podmiotów...

Oglądaj więcej

Podręcznik: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen

Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na problemy zdefiniowane w związku z...

Oglądaj więcej

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

Organizacje non-profit mogą współpracować z wieloma podmiotami jednocześnie. W latach 2013-2017...

Oglądaj więcej

Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu

Dokumenty strategiczne wskazują, że spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i...

Oglądaj więcej

Jak korzystać ze zdjęć osób i nie łamać prawa

Webinarium oraz dwa artykuły Jarosława Gresera przybliżają tematykę wykorzystania i ochrony...

Oglądaj więcej

Badanie stanu zrównoważonych zamówień publicznych

Badanie stanu zrównoważonych zamówień publicznych umożliwiło ocenę funkcjonowania i potencjału rynku...

Oglądaj więcej

Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe

Publikacja jest efektem współpracy działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego Deloitte oraz...

Oglądaj więcej

Sektor non-profit w 2016 r.

Publikacja "Sektor non profit w 2016 r.: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty...

Oglądaj więcej

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik "3 Sektor" odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień. Kolejne numery...

Oglądaj więcej

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Publikacja "Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"...

Oglądaj więcej

Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku? – poradnik GIODO

Zgodnie z RODO, każdy podmiot musi samodzielnie oceniać ryzyko, jakie przetwarzanie...

Oglądaj więcej

Nowa filozofia w ochronie danych osobowych: od oceny ryzyka do spójnej strategii w organizacji

Dużymi krokami zbliża się moment, w którym wszystkie podmioty wykorzystujące dane...

Oglądaj więcej

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

Publikacja prezentuje 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych uwzględniających...

Oglądaj więcej

Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać media społecznościowe do promocji i komunikacji działań NGO

Publikacja „Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać media społecznościowe do promocji...

Oglądaj więcej

Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy: Do dzieła!

Publikacja „Do dzieła!” opisuje praktyczne zastosowanie Modelu Kompetencyjnego Wolontariatu wobec grupy...

Oglądaj więcej

Raport Spółdzielnie socjalne w 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny sprawdził, w jakiej kondycji są spółdzielnie socjalne 10...

Oglądaj więcej

Fundacje korporacyjne w Polsce 2017. Raport z badań

To już trzeci raport z badań poświęconych fundacjom korporacyjnym w Polsce....

Oglądaj więcej

Poradnik „Centrum KLUCZ – MOCni wolontariatem”

Poradnik dla aktywnej młodzieży

Oglądaj więcej

Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca

Publikacja pt. „Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie i współpraca”...

Oglądaj więcej

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Coraz większe znaczenie przy udzielaniu zamówień publicznych zyskuje wspiera‑ nie celów...

Oglądaj więcej

Wiedza warta miliony

Wiedza warta miliony, czyli rekomendacje i wnioski z programu Społeczny Startup...

Oglądaj więcej

Raport „Opowieści o ekonomii społecznej. Badanie pożyczkobiorców ES Funduszu TISE”

W drugiej połowie roku 2015 Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA...

Oglądaj więcej

Przewodnik dla przedsiębiorców społecznych interpretacje prawa podatkowego

System prawa podatkowego w Polsce obejmuje wiele różnych podatków, często konsekwencje...

Oglądaj więcej

Raport. Zarządzanie spółdzielnią socjalną. 5 fundamentów sprawnego zarządzania spółdzielnią socjalną

Raport składa się z trzech części. W pierwszej autor skupia się...

Oglądaj więcej

Wolontariat w organizacjach – 2016 r.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego wydany na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza dotyczący wolontariatu...

Oglądaj więcej

Ekonomia Współpracy w Polsce 2016

Ekonomia współpracy to nadal kształtujące się zjawisko. Jest wiele sposobów na...

Oglądaj więcej

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce

Fundacja CentrumCSR.PL przeanalizowała pod kątem stosowania klauzul społecznych i środowiskowych blisko...

Oglądaj więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka

Raport prezentuje rezultaty monitoringu społecznej odpowiedzialności 227 najważniejszych działających w Polsce...

Oglądaj więcej

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych

Książka powstała z myślą o organizacjach prowadzących działalność gospodarczą lub planujących...

Oglądaj więcej

Zrób biznES – przewodnik dla przedsiębiorców społecznych po współpracy z biznesem

Osoby przygotowujące się do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego znajdą tu listę zagadnień...

Oglądaj więcej

Rachunkowość w spółdzielni socjalnej

Polecamy praktyczny poradnik poświęcony rachunkowości w spółdzielni socjalnej.

Oglądaj więcej

Zatrudniając niepełnosprawnych

 Dobre praktyki w Polsce i innych krajach Europy.

Oglądaj więcej

Zatrudnienie wspomagane w pytaniach i odpowiedziach

Zatrudnienie wspomagane uznane jest w Europie i na świecie za najskuteczniejszą...

Oglądaj więcej

Poradnik dla przyszłych spółdzielców

Założenie spółdzielni socjalnej wciąż w Polsce nie jest rzeczą łatwą, choć chyba...

Oglądaj więcej

Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?

Dużo ostatnio słyszy się o spółdzielniach socjalnych. Uchwalone regulacje prawne, działania...

Oglądaj więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna

Publikacja „Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna” analizuje możliwości przeobrażenia projektu...

Oglądaj więcej

Ekonomia społeczna a rozwój

W tomie znalazły się publikacje wybitnych specjalistów skupionych wokół Małopolskiej Szkoły...

Oglądaj więcej

Wokół ekonomii społecznej

To pierwsza w Polsce publikacja mająca charakter kompleksowego podręcznika akademickiego, opisującego...

Oglądaj więcej

Język migowy w NGO

Minirozmówki… są publikacją skierowaną do słyszących pracowników, współpracowników, wolontariuszy z obszaru...

Oglądaj więcej

O niebieskich oceanach i czarnych łabędziach

Ekonomizacja niesie ze sobą dużo raf. W organizacjach ekonomizujących się jest...

Oglądaj więcej

Fundrasing to nie polowanie, tylko ciężka praca na roli

Zapraszamy do lektury wywiadu z Iloną Pietrzak - wiceprezes INSPRO o...

Oglądaj więcej

„Być Razem” – przedsiębiorstwo społeczne godne naśladowania

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" powstało w 1996 roku w odpowiedzi...

Oglądaj więcej

Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Publikacja „Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą...

Oglądaj więcej

Zbiórki publiczne krok po kroku

Od 18 lipca 2014 roku obowiązuje nowa Ustawa o zasadach prowadzenia...

Oglądaj więcej

Dziennikarstwo przyszłości. Jak publikować w internecie

W ramach Programu Onet Autorzy wydano darmowy e-booka dla wszystkich tych,...

Oglądaj więcej

Poradnik: Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja,...

Oglądaj więcej

Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami

Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT przygotował broszurę, której celem jest pomoc...

Oglądaj więcej

Biznesplan – pytania i odpowiedzi

Dowiedz się jak skutecznie napisać dobry biznesplan.

Oglądaj więcej

Perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach współpracy z sektorem biznesu

Badanie „Perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach współpracy z sektorem...

Oglądaj więcej

Liderzy na kozetce psychoanalityka

Wielcy liderzy mają zdolność skutecznego działania, są wizjonerscy i inspirujący. Ale...

Oglądaj więcej

Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych

Problemy pracownicze w organizacjach pozarządowych to kwestia wielowymiarowa, różnorodne są też...

Oglądaj więcej

Jak zrozumieć klienta i na tym zarobić

Klienci kupują racjonalnie? To mit! Żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do informacji....

Oglądaj więcej

4 kąty dla 3. sektora

Bezpłatne lokale dla NGO od miasta? Zniżki w czynszach dla NGO...

Oglądaj więcej

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem

Celem publikacji jest przedstawienie w przejrzysty sposób najważniejszych kwestii dotyczących relacji...

Oglądaj więcej

Public Relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych

Publikację o budowaniu wizerunku przez NGO warto rozpocząć od prowokacyjnego i...

Oglądaj więcej

Jak oczarować biznes?

Celem przewodnika, jest przekazanie wiedzy o tym jak pracować oraz przed...

Oglądaj więcej

Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce

Strategiczna Mapa Drogowa (SMD) jest to strategia nowego typu, strategia, która...

Oglądaj więcej

Standardy działań fundacji korporacyjnych

Forum Darczyńców wraz z przedstawicielami 45 fundacji korporacyjnych zrealizowało projekt, którego...

Oglądaj więcej

Dostępne wydarzenia w praktyce

Jak zorganizować wydarzenie uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych? Przeczytaj w poradniku "Dostępne...

Oglądaj więcej

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą – Poradnik dla nowo powstałych firm

Jak stworzyć biznesplan? Jak wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej? Skąd wziąć...

Oglądaj więcej

Polskie organizacje pozarządowe 2015

Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowało przygotowało raport podsumowujący wyniki najnowszych badań sektora pozarządowego "Polskie...

Oglądaj więcej

Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych”...

Oglądaj więcej

Dobry Testament – informator

Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce informator o testamentach, stworzony...

Oglądaj więcej

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Zdarza się, że osoby poszukujące i korzystające z nieodpłatnych  porad  prawnych ...

Oglądaj więcej

Raport o Programach Grantowych dla NGO

Fundacja Kapitał Młodych przygotowała "Raport o Programach Granatowych dla NGO". Raport...

Oglądaj więcej

Raport „Ekonomia społeczna w regionie łódzkim”

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. na zlecenie Regionalnego...

Oglądaj więcej

„Tylko jeden, a procentuje” – raport o mechanizmie 1%

Zapewne dotarła do Ciebie informacja, że w sierpniu b.r. zakończono prace...

Oglądaj więcej

Poradnik Centrum Klucz

Poradnik dla prowadzących biznes społeczny

Oglądaj więcej

marketing i PR

Oglądaj więcej

nic nie znaleziono na tej stronie

Niestety, nie ma projektu w tej kategorii na tej stronie, spróbuj na następnej. (nawigacja po prawej :)

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt