• Raport Spółdzielnie socjalne w 2016 r.

Raport Spółdzielnie socjalne w 2016 r.


Główny Urząd Statystyczny sprawdził, w jakiej kondycji są spółdzielnie socjalne 10 lat po ustanowieniu tej formy działalności gospodarczej.

Spółdzielnie socjalne funkcjonują na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r., zgodnie z którą przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę członków spółdzielni, przy czym  głównym celem działania spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa jej członków. Zakłada się, że dla osób zagrożonych marginalizacją praca w spółdzielni stanowi szansę na aktywizację zawodową i podniesienie kompetencji, a  także na integrację społeczną. Ponadto  spółdzielnie socjalne mogą prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Ze względu na społeczne funkcje spółdzielni socjalnych, związane m.in. z reintegracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę, ten rodzaj spółdzielni zaliczany jest  do podmiotów gospodarki społecznej. Mogą one w związku z tym korzystać z różnych mechanizmów publicznego wsparcia dedykowanego rozwojowi ekonomii społecznej.

Czytaj raport Spółdzielnie socjalne w 2016 r.

 

Polecamy Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny

Niniejsza publikacja ma służyć przedstawieniu metody na projekt społeczny, która została...

Oglądaj więcej
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport ukazuje rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach UE:...

Oglądaj więcej
Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej - podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Zalecenia na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej – podsumowanie międzynarodowego raportu i historie sukcesu

Opracowany raport zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty...

Oglądaj więcej
Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych

W dniach 5 i 10 listopada 2020 roku odbyła się (anty)konferencja...

Oglądaj więcej
Jak dobrze ewaluować projekty?

Jak dobrze ewaluować projekty? Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej

Miniporadnik ewaluacji i zestaw narzędzi ewaluacyjnych powstały, by zmienić negatywny sposób...

Oglądaj więcej
Działaj lokalnie! - przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Działaj lokalnie! – przewodnik po centrach wolontariatu z terenu województwa łódzkiego

Jest to praktyczny przewodnik z wykazem aktualnych centrów wolontariatu oraz podmiotów...

Oglądaj więcej

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt